silakan

plagiarisma...
kalau bukan cara...irama...
kalau bukan karut...drama...
kalau bukan soalan...formula...
kalau bukan nahu...tatabahasa...
kalau bukan istilah....frasa...
kalau bukan takrifan...makna....

kalau bukan pakaian...budaya...
kalau bukan tabiat...fobia...
kalau bukan kerja...hobi...
kalau bukan tempo...melodi...

kalau bukan penarik....pengambil...
kalau beza pun kecil...
kalau sama pun besar....
duduk macam kucing dan salin...
berdiri macam harimau dan bangga....

bercereka celaka cerita inovasi dijiplak...
bukan adunan baru atau nafas baru...bukan...
tapi adunan sama dan nafas lama...
tiada aprisiasi tiada modal berniaga mencuri....

silakan....buat sampai bila bila...silakan....
silakan...terus tandus dan miskin...silakan...
silakan...terus miskin dan mengemis....silakan...
silakan...teruskan...silakan...


selagi di atas garisan
Tiada ulasan: